ZWROTY

 

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient (lub wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną formę (np. na piśmie, za pośrednictwem e-mail). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska Klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru zamówienia, od którego Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej. Oświadczenie o odstąpieniu przez Klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o.; Domaniewska 44, 02-672 Warszawa lub w formie mailowej, kierując wiadomość do Działu Obsługi Klienta.

W przypadku, gdy Klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do nas otrzymanych produktów na swój koszt, jeżeli Klient nie chce skorzystać z bez kosztowej opcji wysyłki wskazanej poniżej i wysyłkę planuje dokonać w inny sposób (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres: Estee Lauder PL RS, Prumyslovy Park 37/15, 35002 Cheb (Czech Republic). Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi – ponosi je Klient, jeżeli wybiera inny sposób wysyłki niż ten bez kosztowy dla Klienta proponowany przez Sprzedawcę. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu na adres wskazany powyżej.

Sklep umożliwia opcję bezpłatnego zwrotu za pomocą etykiety zwrotnej. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem [+48 22 104 9989], bądź drogą e-mailową. W odpowiedzi otrzymają Państwo etykietę zwrotną, którą należy nakleić na przesyłkę i odesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Najbliższy punkt nadania można sprawdzić na stronie https://www.ups.com/dropoff?loc=pl_PL. Proponowane lokalizacje punktów nadania UPS znajdują się również na etykiecie.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a Klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od Klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy, że Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (zamówieniu). W każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez Klienta (w tym koszty dostawy produktów do Klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego. W przypadku Klientów, którzy dokonali płatności gotówką przy odbiorze produktów zwrot środków nastąpi na podany przez nich numer konta bankowego.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi powyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez Klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały zamówione przez Klienta, lub zostały przekazane w związku z zakupem produktów, które nie stanowią części co do której Klient odstępuje od umowy.

Ważność i skuteczność złożonego przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

W przypadku zakupu produktów spersonalizowanych na życzenie Klienta lub wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, prawo do odstąpienia od umowy w stosunku do takich produktów nie przysługuje zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem strony www.maccosmetics.pl. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym podlegają zasadom dotyczącym zwrotów obowiązującym w każdym sklepie – do takich zwrotów niniejsze zasady zwrotów nie mają zastosowania i nie będą one realizowane w ramach sprzedaży wysyłkowej.

Uszkodzony produkt

Jeśli otrzymałaś/eś uszkodzony produkt, jak najszybciej skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta MAC pod numerem +48221049989. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 i w sobotę w godzinach 9.00 - 17.00 (z wyjątkiem dni świątecznych).