POLSCE POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH KLIENTÓW

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023

Firma Estée Lauder Companies szanuje Państwa prywatność i docenia relacje z Państwem.

Firma Estée Lauder Companies posiada szerokie portfolio prestiżowych marek. Wykaz tych marek możecie Państwo znaleźć na stronie ELCompanies.com, a każda z nich jest nazywana w niniejszej Polityce Prywatności „Marką”.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki nasze Marki w POLSCE gromadzą, wykorzystują, ujawniają i chronią Państwa dane osobowe. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie Marki w POLSCE stosują się do niniejszej polityki prywatności.

Każde użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „my”, „nam”, „nasze” i „ELC” odnosi się do naszych oddziałów w POLSCE odpowiedzialnych za ustanawianie celów przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w sekcji ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH niżej.

SPIS TREŚCIJAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Możemy gromadzić lub przetwarzać Państwa następujące dane osobowe. Konkretne dane, jakie gromadzimy, uzależnione są od sposobów Państwa interakcji z nami.

 • Dane kontaktowe i identyfikatory osobiste, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz nazwa użytkownika lub pseudonim w mediach społecznościowych.
 • Identyfikatory urządzeń, takie jak informacja o Państwa urządzeniach, jak adres MAC, adres IP lub inne identyfikatory sieciowe.
 • Informacje demograficzne, takie jak wiek, data urodzenia, płeć i identyfikacja płciowa.
 • Charakterystyka fizyczna, jak fryzura, kolor włosów, typ skóry, kolor oczu oraz geometria twarzy – w przypadku korzystania z niektórych aplikacji do przymierzania online.
 • Informacje handlowe, takie jak kupowane, zwracane bądź rozważane produkty lub usługi oraz preferencje produktowe.
 • Informacje o płatnościach, takie jak metoda zapłaty i dane karty płatniczej (w tym numer karty, adres dostawy i adres fakturowania).
 • Informacje związane z weryfikacją tożsamości, takie jak dokument identyfikacyjny ze zdjęciem, wymagany podczas odbioru w naszych sklepach stacjonarnych, numer kotna w programie lojalnościowym oraz dane uwierzytelniające (np. hasła).
 • Informacje o aktywności online lub w sieci, jak informacje dotyczące interakcji z naszymi stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, właściwościami cyfrowymi i reklamami, historia przeglądania i wyszukiwania na naszych stronach lub w aplikacjach mobilnych, a także informacje z dziennika przeglądarki, takie jak typ przeglądarki i odwiedzane strony internetowe.
 • Informacje o lokalizacji, czyli informacje, które pomagają ustalić Państwa fizyczną lokalizację (współrzędne z GPS, lub przybliżona lokalizacja Państwa urządzenia).
 • Informacje audiowizualne, takie jak Państwa głos, zarejestrowany podczas rozmowy z działem obsługi klienta oraz obrazy z systemów monitoringu w naszych sklepach stacjonarnych.
 • Informacje związane z zawodem i zatrudnieniem, takie jak licencje lub certyfikaty profesjonalne, związane z naszymi programami zawodowymi.
 • Informacje zdrowotne i medyczne, takie jak profilaktyka raka skóry, diagnozy, raporty medyczne i historie chorób.
 • Treści użytkowników, takie jak treść Państwa korespondencji z nami oraz inne dostarczone przez Państwa treści (w tym zdjęcia i obrazy, materiały wideo, recenzje, artykuły, ankiety i komentarze).
 • Wnioski wyciągnięte z lub sformułowane na podstawie wszystkich powyższych informacji.GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe pochodzące z różnych źródeł.Przykładowo:

 • Bezpośrednio od Państwa, np. podane podczas zakupów na naszych stronach internetowych lub w sklepach stacjonarnych, podczas korespondencji lub reklamacji, użytkowania naszych aplikacji mobilnych lub przymiarek online, tworzenia konta na jednej z naszych stron internetowych, rejestracji w jednym z naszych programów lojalnościowych lub list marketingowych, wypełniania ankiet, udziału w konkursach lub promocjach, rejestrowania się lub umawianie na udział w imprezach.
 • Od Państwa przyjaciół i członków rodziny, np. podane w przypadku wysyłania Państwu prezentu przez Państwa przyjaciół lub członków rodziny lub polecania naszych usług.
 • Z interakcji z naszymi stronami i adresami e-mail, Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub otwierania czy klikania na wiadomości e-mail możemy (lub nasi partnerzy mogą) automatycznie gromadzić następujące dane informacja z przeglądarki i urządzenia: identyfikatory urządzeń oraz aktywność online i sieciowa, wykorzystując takie technologie, jak pliki cookie, znaczniki pikselowe itp. Cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na Państwa urządzeniu podłączonym do Internetu, które służą do jednoznacznej identyfikacji Państwa urządzenie lub zapisywania ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Znaczniki pikselowe to małe obrazy, osadzone na naszej stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe wykorzystujemy do gromadzenia informacji o Państwa przeglądarce lub urządzeniu, interakcji z naszymi stronami internetowymi lub sprawdzania, czy otwierają lub klikają Państwo nasze wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe umożliwiają też nam (i współpracującym z nami stronom trzecim) umieszczanie plików cookie w Państwa przeglądarce.
 • Przez technologie w sklepach i inne technologie offline, takie jak monitoring wideo, urządzenia zliczające klientów, technologię wifi w środku i w pobliżu naszych sklepów stacjonarnych oraz technologie monitorowana rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta.
 • Od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, takie jak firmy demograficzne, firmy analityczne, firmy i sieci reklamowe, inni detaliści lub dystrybutorzy, oraz inne strony trzecie, z którymi współpracujemy.
 • Z platform i sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest i Google. Przykładowo, możemy gromadzić Państwa dane z platform lub sieci społecznościowych drogą interakcji z nami w mediach społecznościowych lub po wybraniu logowania się do swojego konta przy pomocy danych uwierzytelniających mediów społecznościowych.
 • Od pozostałych marek ELC, z którymi wchodzicie Państwo w interakcje.

Możemy też łączyć ze sobą informacje pochodzące z powyższych źródeł. Możemy na przykład łączyć informacje uzyskane w naszych sklepach stacjonarnych z informacjami uzyskanymi online.
WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone przez nas Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać do poniższych celów:

 • Oferowania Państwu towarów i usług, np. realizowanie Państwa zamówień i przetwarzanie płatności, tworzenie, serwisowanie i/lub utrzymywanie Państwa konta lub członkostwa w programie lojalnościowym, identyfikowanie problemów i pomaganie w rekomendowaniu produktów oraz zarządzanie zakupami, aktualnymi i historycznymi.
 • Komunikowania się z Państwem, w tym w celu odpowiadania na Państwa zapytania lub skargi oraz ułatwiania Państwu składania zamówień.
 • Administrowania Państwa uczestnictwem w specjalnych imprezach, konkursach, wyprzedażach, ankietach lub promocjach.
 • Do celów marketingowych i reklamowych, jak wysyłanie Państwu korespondencji pocztą klasyczną i elektroniczną, powiadomień push lub innych wiadomości, pokazywania reklam produktów i/lub usług dostosowanych do Państwa zainteresowań lub profilu w mediach społecznościowych i na innych stronach internetowych.
 • Obsługiwanie i zrozumienie sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych, np. zapamiętywanie Państwa danych, tak aby nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać, poznanie Państwa preferowanej metody płatności, określenie urządzenia i przeglądarki, jakie Państwo wykorzystują do odwiedzania naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz oceny i doskonalenia naszych usług, reklam, stron internetowych i aplikacji mobilnych.Przykładowo wykorzystujemy na naszych stronach narzędzie Google Analytics.Szczegółowe informacje na temat sposobu Gromadzenia i wykorzystywania przez Google Państwa danych osobowych podczas korzystania z usług tej firmy można znaleźć na stronie: How Google Uses Information From Sites Or Apps That Use Our Services.
 • Do obsługi i doskonalenia naszej działalności, w tym prowadzenia działań analitycznych, zapewniania jakości i przetwarzania ofert reklamowych lub reklamacji związanych z produktem oraz do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz księgowości, audytów i innych funkcji wewnętrznych.
 • Do potrzeb związanych z prawem i bezpieczeństwem, takich jak wykrywanie, zapobieganie i zaskarżanie czynności szkodliwych, oszukańczych lub nielegalnych, wykrywanie i usuwanie błędów na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych oraz wypełnianie wymagań nałożonych przez obowiązujące prawo, odnośne normy branżowe lub nasze polityki.

Możemy też wykorzystywać Państwa dane osobowe na inne sposoby, w odniesieniu do których będziemy Państwa informować w chwili ich gromadzenia.
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tam, gdzie wymagają tego przepisy, będziemy wykorzystywać dostarczone Przez Państwa dane osobowe do powyższych celów, pod warunkiem, że

 • jest to konieczne do wykonania umowy, której są Państwo stroną (np. do przetwarzania Państwa płatności i realizowania Państwa zamówień);
 • uzyskaliśmy na to Państwa zgodę (np. zgodę na komunikację marketingowa);
 • mamy uzasadniony interes w gromadzeniu takich danych (w tym uzasadniony interes w prowadzeniu działalności marketingowej, monitoringu wideo, działalności badawczej, analitycznej, wewnętrznych funkcji administracyjnych lub do celów zapobiegania oszustwom, oraz prowadzani naszej działalności w sposób zgodny z odnośnymi standardami branżowymi i naszymi politykami);
 • musimy wypełniać nasze obowiązki wobec prawa.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

 • Naszym Markom. W związku z Państwa interakcją z jedną Marką możemy udostępniać Państwa dane osobowe pozostałym Markom. Takie pozostałe Marki mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe do celów marketingowych i reklamowych oraz do innych celów, określonych w naszej Polityce Prywatności.
 • Naszym spółkom zależnym i powiązanym. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym spółkom zależnym i powiązanym na zasadzie „need-to-know”, do ich wykorzystania w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Usługodawcom. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe usługodawcom, którzy realizują nasze usługi zgodnie z naszymi wytycznymi. Nie upoważniamy takich dostawców do wykorzystywania lub ujawniania Państwa danych osobowych w zakresie wykraczającym poza realizowanie naszych usług w naszym imieniu lub spełnianie wymagań nałożonych przepisami prawa. Przykłady takich usługodawców to podmioty przetwarzające płatności kartami, realizujące zamówienia, zapewniające funkcjonowanie stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz usługi hostingowe, analityczne, reklamowe i marketingowe.
 • Stronom transakcji korporacyjnych. Zastrzegamy też sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych w przypadku sprzedaży lub scedowania całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w wyniku fuzji, akwizycji, joint venture, reorganizacji, zbycia, rozwiązania lub likwidacji).
 • Agencjom reklamowym. Współpracujemy z zewnętrznymi agencjami reklamowymi (np. sieciami reklamowymi), które obsługują nasze potrzeby reklamowe w naszym imieniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekcji Wykorzystania danych osobowych w reklamie .
 • Pozostałym stronom trzecim. Ponadto możemy udostępniać Państwa dane osobowe (i) jeżeli nakazują nam to przepisy prawa lub nasze procedury prawne, (ii) organom ścigania lub innym funkcjonariuszom państwowym, (iii) kiedy naszym zdaniem takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe do zapobieżenia szkodom fizycznym lub finansowym lub w związku z dochodzeniem w sprawie czynności oszukańczych lub nielegalnych, podejrzewanych bądź rzeczywistych, (iv) kiedy takie ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa z innych powodów lub (v) za Państwa zgodą (np. w przypadku salonów i spa stron trzecich).JAK KONTROLUJĄ PAŃSTWO SWOJE DANE OSOBOWE

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa.

 • Prawa podmiotu danych osobowych: W zależności od obowiązujących przepisów, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa. Przykładowo mogą Państwo zażądać dostępu do zgromadzonych przez nas Państwa danych osobowych, ich aktualizacji i korekty, a także prawo do ich usunięcia lub przekazania stronie trzeciej.Mogą też Państwo wnioskować o wycofania udzielonej wcześniej przez siebie zgody, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych albo przekazania nam ogólnych lub szczegółowych wytycznych w zakresie przechowywania, usuwania lub udostępniania Państwa danych osobowych na wypadek Państwa śmierci. Takie wnioski mogą Państwo składać za pośrednictwem PORTALU WNIOSKÓW W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI. W przypadku otrzymania takiego wniosku możemy podjąć uzasadnione działania w celu zweryfikowania Państwa tożsamości. Mają też Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju.
 • Preferencje marketingowe i reklamowe: Państwa konto internetowe może umożliwiać edytowanie Państwa preferencji marketingowych. Mogą się też Państwo wyrejestrować z listy korespondencji marketingowej (jak wiadomości e-mail, pocztowe czy SMS), wykonując instrukcje wyrejestrowania przesłane w takim komunikacie marketingowym lub składając odnośny wniosek za pośrednictwem naszego PORTALU WNIOSKÓW W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI. Jeżeli zrezygnują Państwo z subskrypcji naszych wiadomości marketingowych, nie będziemy już wykorzystywać odnośnych danych osobowych (takich, jak adres e-mail lub numer telefonu) do celów reklamy ukierunkowanej.
 • Preferencje dotyczące telefonu komórkowego i przeglądarki: W zależności od używanego urządzenia mobilnego lub przeglądarki możemy poprosić o informacje o Państwa lokalizacji lub pozwolenie na przesyłanie powiadomień push. Preferencje mogą Państwo edytować w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Preferencje cookie: Mogą Państwo wybrać sposób wykorzystywania określonych plików cookie na naszych stronach internetowych. Mogą Państwo edytować swoje preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, modyfikując ustawienia przeglądarki lub wybierając link „Zarządzaj plikami cookie”, dostępny w stopce stron internetowych naszej marki. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekcji WYKORZYSTYWANIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE.WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIE

Cookie to małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują na Państwa urządzeniu podłączonym do Internetu, służące do jednoznacznej identyfikacji Państwa urządzenie lub zapisywania ustawień Państwa przeglądarki internetowej, co pozwala nam sprawdzać, czy wracają Państwo na nasze strony internetowe oraz zapewnić Państwu spersonalizowane wrażenia i reklamy. Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie, w tym ściśle niezbędne, wydajnościowe, funkcjonalne i targetujące.

Mogą Państwo przeglądać rodzaje plików cookie używanych na naszych stronach internetowych i edytować swoje preferencje, korzystając z linku „Zarządzaj plikami cookie” u dołu naszych stron internetowych marki. Mogą Państwo również edytować swoje preferencje dotyczące plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Podczas edytowania swoich preferencji plików cookie należy pamiętać, że ustawienia stosowane są tylko do przeglądarki, której użyli Państwo do złożenia wniosku o wyrejestrowanie, tak więc w przypadku używania wielu przeglądarek, preferencje należy odpowiednio zmodyfikować w każdej z nich. Jako że proces wyrejestrowania zależny jest od plików cookie, po skasowaniu plików cookie zapisanych na urządzeniu będą Państwo zmuszeni ponownie się wyrejestrować na tym urządzeniu.

Nasze strony internetowe nie zostały zaprojektowane na reagowanie na sygnały „nie śledzić” z przeglądarek.
WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH W REKLAMIE

Możemy wykorzystywać, ujawniać lub w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe celem reklamowania naszych produktów i usług na różne sposoby – w tym drogą targetowania.Współpracujemy z zewnętrznymi agencjami reklamowymi (np. sieciami reklamowymi), które realizują nasze potrzeby reklamowe. Takie agencje reklamowe mogą wykorzystywać pliki cookie, znaczniki pikselowe oraz inne podobne technologie do gromadzenia identyfikatorów urządzeń, informacji handlowych lub wniosków, takich jak informacje o odwiedzanych stronach internetowych oraz reklamach, które Państwo klikają, celem dostarczania Państwu targetowanych reklam dostosowanych do Państwa lub Państwa profilu. Mogą się Państwo wyrejestrować z reklam bazujących na liczbie Państwa odwiedzin na naszych stronach poprzez edytowanie preferencji dotyczących plików cookie zgodnie z opisem zawartym w sekcji WYKORZYSTYWANIE PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIE. Prosimy zauważyć, że nawet w przypadku wyrejestrowania się wciąż mogą Państwo otrzymywać od nas reklamy; reklamy takie nie będą jednak targetowane w oparciu o odwiedzane strony ani klikane reklamy, przez co mogą być one mniej odpowiednie dla Państwa i Państwa zainteresowań.

Współpracujemy też z platformami zewnętrznymi, w tym z platformami obsługiwanymi przez sieci społecznościowe, celem pokazywania Państwu reklam lub mierzenia ich skuteczności. Możemy konwertować Państwa adres email, numer telefonu lub pozostałe dane osobowe na unikalną wartość i zlecać takim platformom zewnętrznym powiązanie takiej unikalnej wartości z użytkownikami takich platform lub danymi, jakie platformy te mogą posiadać. Take powiązanie umożliwia nam i innym podmiotom dostarczanie Państwu reklam na takich platformach. Mogą też Państwo zażądać od nas zaprzestania takiego wykorzystywania Państwa danych osobowych, za pośrednictwem naszego PORTALU WNIOSKÓW W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI.
PRZEKAZYWANIE DANYCH MIĘDZY RÓŻNYMI KRAJAMI

W związku z oferowaniem i dostarczaniem naszych produktów i usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w krajach innych, niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zgromadzone (np. w Stanach Zjednoczonych). Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów chroniących dane osobowe, jak Państwa kraj zamieszkania, a Państwa dane osobowe mogą podlegać przepisom takiego kraju. Przekazując Państwa dane osobowe do innych krajów, chronimy takie dane w sposób opisany w naszej Polityce Prywatności. Będziemy się również stosować do wymogów prawnych zapewniających właściwą ochronę przekazywanych danych osobowych poprzez zawieranie umów o ochronie danych osobowych, dodawanie standardowych klauzul umownych UE lub stosując inne mechanizmy przekazywania danych osobowych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przekazywania przez nas danych osobowych lub jeśli chcieliby Państwo otrzymać egzemplarz umowy o ochronie danych osobowych (jeżeli wymaga tego prawo), prosimy o złożenie wniosku za pośrednictwem naszego PORTALU WNIOSKÓW W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI.
OCHRONA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Utrzymujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, służące do ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, udostępnieniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.Dostęp do danych osobowych przyznawany jest pracownikom i upoważnionym usługodawcom na zasadzie „need-to-know”, w celu umożliwienia im wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
TERMIN PRZECHOWYWANIA PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne i uzasadnione do realizacji celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. O okresie przechowywania danych osobowych decyduje wiele czynników, takich jak

 • cel, w jakim dane osobowe zostały zgromadzone, w tym dostarczanie naszych produktów i usług;
 • Państwa preferencje marketingowe i zaangażowanie w nasze Marki;
 • wymogi prawne i inne wymogi regulacyjne, odnoszące się do danych osobowych, a także
 • czy dane osobowe mogą mieć dla nas znaczenie w zakresie ochrony naszych własnych praw (np. ustawowy okres przedawnienia);

Dodatkowe informacje dotyczące zasad przechowywania danych osobowych mogą Państwo uzyskać składając odnośny wniosek za pośrednictwem naszego PORTALU WNIOSKÓW W RAMACH POLITYKI PRYWATNOŚCI.
DANE OSOBOWE DZIECI

Nasze produkty i usługi zostały zaprojektowane dla odbiorców ogólnych i nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci.
AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może być regularnie aktualizowana, bez uprzedniego powiadomienia, celem odzwierciedlenie zmian w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Będziemy publikować na naszych stronach internetowych powiadomienia o istotnych zmianach w naszych zasadach prywatności, wraz z datę najnowszej aktualizacji (u góry Polityki Prywatności).
ADMINISTRATORZY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych to podmiot odpowiedzialny za tworzenie celów i narzędzi przetwarzania Państwa danych osobowych.Administratorami danych osobowych W POLSCE są:

Administrator wszystkich marekEstée Lauder Poland SP Z.O.O.
Postępu 21 b,
02-676 Warszawa - PolskaKONTAKT

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub komentarze do niniejszej Polityki Prywatności lub jeżeli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, składając odnośny wniosek za pośrednictwem naszego Portalu Wniosków w ramach Polityki Prywatności lub pisząc na nasz adres e-mail privacy@elceurope.com.

W przypadkach, w których potrzebujemy lub musimy się z Państwem skontaktować w sprawie zdarzenia, które jest związane z Państwa danymi osobowymi, możemy to zrobić pocztą tradycyjną lub elektroniczną, telefonicznie lub poprzez powiadomienie na naszych stronach internetowych.